ეკო ტურები

ინფორმაცია

საქართველოში მრავლადაა დაცული ტერიტორიები თუ ეროვნული პარკები, თითოეულ მათგანს თავისი ღირსება და უნიკალურობა აქვს...

ტურები

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ტური

საქართველოში მრავლადაა დაცული ტერიტორიები თუ ეროვნული პარკები, თითოეულ მათგანს თავისი ღირსება და უნიკალურობა აქვს. თუმცა, სტანდარტების მიხედვით ბორჯომ - ხარაგაულის ეროვნულ პარკს ვერცერთი ვერ შეედრება.

ხანგრძლივობა: ეკო ბილიკების ხანგრძლივობა 2სთ - 5დღე
ფასი: 0 USD / ერთ პიროვნებაზე
ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ტური

ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიები საქართველოს უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში,დედოფლისწყაროს რაიონში მდებარეობს. იგი მოიცავს: ვაშლოვანის ნაკრძალს, ვაშლოვანის ეროვნულ პარკსა და ბუნების ძეგლებს: ,,არწივის ხეობას”, ,,ტახტითეფას ტალახის ვულკანებს”, ,,ჯუმას ყურეს ალაზნის ჭალებს“. 

ხანგრძლივობა: ეკო ბილიკების ხანგრძლივობა 5სთ - 2დღე
ფასი: 0 USD / ერთ პიროვნებაზე
თუშეთის ეროვნული პარკის ტური

თუშეთის მცენარეულობა ენდემიზმის საოცრად მაღალი დონით ხასიათდება. აქაური ფლორის 230 წარმომადგენელი კავკასიის ენდემია საერთო რაოდენობის 20 პროცენტზე მეტი), ხოლო მცენარეთა 11 სახეობა საქართველოს ენდემია.

ხანგრძლივობა: ეკო ბილიკების ხანგრძლივობა 3სთ - 7დღე
ფასი: 0 USD / ერთ პიროვნებაზე
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ტური

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები, თავისი მაშტაბებითა და მნიშვნელობით ერთ-ერთი მოწინავეა საქართველოში. აქ ხომ, ფლორისა და ფაუნის უამრავი უნიკალური ჯიშია წარმოდგენილი. 

ხანგრძლივობა: ეკო ბილიკების ხანგრძლივობა 4სთ - 3დღე
ფასი: 0 USD / ერთ პიროვნებაზე
მტირალას ეროვნული პარკის ტური

ეროვნული პარკების მრავალფეროვნების, მრავლისმნახველ ადამიანს მაინც განაცვიფრებს მტირალას ეროვნული პარკის ფლორისა და ფაუნის სილამაზე და ჰარმონიულობა....

ხანგრძლივობა: ეკო ბილიკების ხანგრძლივობა 1დღე - 2დღე
ფასი: 0 USD / ერთ პიროვნებაზე