ფოლკლორული ტურები

ინფორმაცია

ფოლკლორი - როგორც ფენომენი განვითარებადია თაობებთან ერთად, იგი ერწყმის ადამიანთა ყოველდღიურობას და მისგან წარმოიქმნება.

ტურები

კახეთის ფოლკლორული ტური

მსოფლიოში მრავალი თვითმყოფადი ერია, რომელთაც თავიანთი უნიკალური  ფოლკლორი გააჩნიათ, რისი წყალობითაც წარმოაჩენენ საკუთარ სულსა და ხასიათს. ფოლკლორი - როგორც ფენომენი განვითარებადია თაობებთან ერთად, იგი ერწყმის ადამიანთა ყოველდღიურობას და მისგან წარმოიქმნება.

ხანგრძლივობა: 10_დან 21 დღემდე (თქვენი სურვილისამებრ)
ფასი: 0 USD / ერთ პიროვნებაზე