ჯიპ ტურები

ინფორმაცია

ჩაერთეთ „ჰელოუ ჯორჯიას“_ის ჯიპ ტურში და დალაშქრეთ საქართველოში ყველაზე მიუვალი და ულამაზესი ადგილები...

ტურები

ჯიპ ტური

ჩაერთეთ „ჰელოუ ჯორჯიას“_ის ჯიპ ტურში და დალაშქრეთ საქართველოში ყველაზე მიუვალი და ულამაზესი ადგილები, ამავდროულად ქალაქები, რომელთა სილამაზე აღაფრთოვანებს ნებისმიერ მხილველს.

ხანგრძლივობა: 14 ღამე / 15 დღე
ფასი: 820 USD / ერთ პიროვნებაზე