პილიგრიმ ტურები

ინფორმაცია

საქართველოს კურთხეულ მიწაზე, ანდრია პირველწოდებულის გარდა იქადაგა კიდევ ორმა ქრისტეს მოციქულმა - სვიმონ კანანელმა, მატათამ და მოციქულთა სწორმა წმ. ნინო კაბადოკიელმა. ხოლო VI საუკუნეში კი ცამეტმა ასურელმა მამამ ქვეყანაში ასკეტიზმი და ბერ-მონაზვნული წეს - ჩვეულება შემოიტანა.მას შემდეგ საქართველო უდრეკად დგას თავის სარწმუნოებაზე....

ტურები

კახეთის პილიგრიმული ტური

ქრისტეს ამაღლების შემდეგ მოციქულებმა, სულიწმინდის მითითებით დაინაწილეს ქვეყნებს, სადაც უნდა გაევრცელებინათ ქრისტიანობა. საქართველოში გამგზავრება წილად ხვდა დედა ღვთისმშობელს. ქვეყნაში სადაც ინახავდნენ ელია წინასწარმეტყველის ხალენს და სადაც დავანებული იყო ქრისტეს კვართი. 

ხანგრძლივობა: 5 ღამე / 6 დღე
ფასი: 390 USD / ერთ პიროვნებაზე
ქართლისა და იმერეთის პილიგრიმ ტური

წმინდა მოციქული ანდრიას საქართველოში შემოსვლის დღიდან, აქ იქადაგა კიდევ ორმა მოციქულმა, სვიმონ კანანელმა და მატათამ. გავიდა საუკუნეები და ქრისტეს სიტყვა თანდათან დავიწყებას ეცემოდა, მეტადრე აღმოსავლეთ საქართველოში...

ხანგრძლივობა: 6 ღამე / 7 დღე
ფასი: 440 USD / ერთ პიროვნებაზე
ქართლის, მესხეთისა და იმერეთის პილიგრიმ ტური

საქართველოს კურთხეულ მიწაზე, ანდრია პირველწოდებულის გარდა იქადაგა კიდევ ორმა ქრისტეს მოციქულმა - სვიმონ კანანელმა, მატათამ და მოციქულთა სწორმა წმ. ნინო კაბადოკიელმა. ხოლო VI საუკუნეში კი ცამეტმა ასურელმა მამამ ქვეყანაში ასკეტიზმი და ბერ-მონაზვნული წეს - ჩვეულება შემოიტანა. მას შემდეგ საქართველო უდრეკად დგას თავის სარწმუნოებაზე.

ხანგრძლივობა: 8 ღამე / 9 დღე
ფასი: 490 USD / ერთ პიროვნებაზე